Djupdragningsteknikens styrka visar sig i produktens ytkvalitet, de exakta måtten och den förmånliga serieproduktionen.


Djupdragning – plattstål, produktion


Djupdragningsprodukter kan man med rätt formning ge ett imponerande utseende och goda styvhetsegenskaper utan att tjocklek av materialet behöver förstärkas. Produkten blir lätt och hållbar utan onödiga svetsfogar.


Vi tillverkar mångformiga och krävande formdelar med en djupdragningspress, vars presskraft uppgår till cirka 1 200 ton. Ett stort arbetsbord möjliggör tillverkning av delar som ställer stora krav.Ta kontakt, så vi får se vilka möjligheter djupdragningstekniken har i beredskap för din produkt.

Fråga efter våra referenser!