Vi tillverkar också andra stålprodukter och utför återkommande IBC-kontroller
Valmistamme myös 
muita terästuotteita ja teemme IBC-määräaikaistarkastuksia


Övriga produkterMuut 
terästuotteet

Tryckbärande anordningar och tryckkärl


Vi är kontraktstillverkare av (rostfritt stål) behållare och olika metallprodukter. Ta reda på mer om våra svetsningstjänster. 

Ta kontakt

Stålprodukter och montering

Vi utför olika slags underleverantörsarbeten i metall. Ta del av vår färdiga yrkeskunskap i metallbranschens mångsidiga arbeten och be om offert för montering och tillverkning av produkter.

Ta kontakt

Återkommande kontroller av IBC-transportförpackningar för farliga ämnen


Vi är ett besiktningsorgan godkänt av Tukes (finska Säkerhets- och kemikalieverket). Återkommande besiktningar av IBC-förpackningar och IBC-säkerhetsbehållare ska utföras med 2,5 och 5 års mellanrum. 


Boka en besiktning direkt hos en expert inom metallindustrin. Vi utför behövliga reparationer på samma gång. Boka besök av en inspektör eller lämna IBC-förpackningarna hos oss för en återkommande inspektion.

Boka en besiktning

Paella- och plättpannor samt eldstäder

Musta Design Finland

Tutustu ja tilaa