​Mot avsaknaden av gavlar sedan 1988

​Päädyttömyyttä vastaan jo vuodesta 1988


Kallformning av metall i mer än 35 års tid a


Päätytuote Oy har levererat gavlar till tryckkärl och diverse välvda produkter för olika industriella branscher i hela 30 års tid. Företaget grundades för att tillgodose kundernas behov och samma brinnande intresse för att betjäna våra kunder inspirerar alltjämt den tredje generationen i vårt företag.Kallformning av metall i mer än 30 års tid


Päätytuote Oy har levererat gavlar till tryckkärl och diverse välvda produkter för olika industriella branscher i hela 30 års tid. Företaget grundades för att tillgodose kundernas behov och samma brinnande intresse för att betjäna våra kunder inspirerar alltjämt den tredje generationen i vårt företag.

Energi- och processindustri

 

För processindustrin, krävande gavlar som uppfyller tryckkärlsdirektivet (PED) med snabb leverans – i alla slags material som kan formas. I energi- och processindustrin ska exakta mått och kvalitetskriterier prioriteras. Vi svarar för kvalitetsprodukter och säkra leveranser.
Materialdimensioner 2 – 30 mm och diametermått 192 – 5 500 mm.


Bekanta dig med våra produkter

Produkter för livsmedelsbranschen


Livsmedelsindustrins krav på ytkvalitet och material är något vi är införstådda med. Som tillverkningsmetod använder vi djupdragning och kallformning. Vi levererar produkterna med ytbehandling enligt våra kunders behov, till exempel slipning enligt det Ra-värde (ytfinhet) som krävs. 

Bekanta dig med våra produkter

Produkter för transportbranschen

Med hjälp av våra nya gaveltillverkningslinjer kan vi betjäna våra kunder allt bättre vid tillverkning av tunna 3–6 mm klara (bland annat EN 1.4307, EN 1.4404) gavelprodukter. Vi fäster stor vikt vid våra produkters ytkvalitet och leveranssäkerhet. Vi tillverkar våra produkter efter de mått vi får av våra kunder.  

Bekanta dig med våra produkter

Paella- och plättpannor samt eldstäder

Musta Design Finland

Tutustu ja tilaa


Mångformiga djupdragnings- och andra metallprodukter

Djupdragningsteknikens styrka visar sig i produktens ytkvalitet, de exakta måtten och den förmånliga serieproduktionen. Vi tillverkar hållbara och lätta produkter av hög kvalitet i snabb takt. Stor presskraft möjliggör serieproduktion av stora och mångformiga delar. 

Djupdragningsprodukter

Övriga produkter

Aktuell

Dynaaminen pätkäsi näytetään tässä... Tämä viesti näytetään, koska et ole antanut sekä suodatinta että mallia käytettäväksi.
Dynaaminen pätkäsi näytetään tässä... Tämä viesti näytetään, koska et ole antanut sekä suodatinta että mallia käytettäväksi.