Päätytuote Oy har levererat gavlar till tryckkärl och diverse välvda produkter för olika industriella branscher i hela 30 års tid. Företaget grundades för att tillgodose kundernas behov och samma brinnande intresse för att betjäna våra kunder inspirerar alltjämt den tredje generationen i vårt företag.

Våra värderingar styr vår verksamhet

Respekt

är vårt viktigaste värden

Ansvarsmedvetenhet

leder till hållbar utveckling

Produkterna

utformas efter kundens behov

Kunden

är vår viktigaste samarbetspartner

RESPEKT

Den respekt vi hyser för varandra syns i vår vardag. Vi respekterar våra kunder och vill ställa allt vårt kunnande till våra kunders förfogande. Vi vill betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt och brinner för att hjälpa dem till framgång. Vi planerar och utvecklar våra produkter tillsammans med kunden och tar på så sätt fram de bästa lösningarna till förmån för kunden. Vi levererar produkter av hög kvalitet vid överenskommen tidpunkt. För oss är långsiktiga partnerskap av stor betydelse och vi vill ständigt utveckla vår verksamhet i samarbete med våra kunder.


Vi respekterar varandra. Vi sätter värde på våra medarbetares stora skicklighet och vill tillsammans med dem utveckla vår verksamhet. Vi vill vara en god arbetsgivare och erbjuder våra anställda en god arbetsplats. Hos oss är varje medarbetare en lika värdefull del av vårt team.


ANSVARSMEDVETENHET

Våra värderingar styr vår vardag och våra val. Vi respekterar miljön och samhället genom insatser med vilka vi stöder en hållbar utveckling och tar hänsyn till välmåendet i miljön och samhället. 


Vi engagerar oss i hjälpen till mindre bemedlade människor i mest utsatt ställning. Vi väljer varje år ut dem vi vill hjälpa.


Vi återvinner 100 % av allt stål som blir över i vår produktion. Likaså återvinner vi kartong och rester av trämaterial. Vi vill motverka uppkomst av plastavfall genom att minimera användningen av plastförpackningar.


VÅRA PRODUKTER

Päätytuote erbjuder sina kunder kallformning av metall i synnerligen olika utformning utifrån kundens preciserade behov. Vår teknik utgår från olika metoder för tillverkning av gavlar, till exempel pressvarvning och konvex pressning samt djupdragning för framställning av mångformiga produkter.


VÅRA KUNDER

Vi betjänar våra kunder inom bland annat transportteknik, livsmedels-, cellulosa- och verkstadsindustrin. För oss är kunden en viktig samarbetspartner och vi strävar efter långvariga kundrelationer som gör det möjligt att utveckla ett samarbete.